doc1vo2
Cờ nhanh: 2160 W34D0L2
Cờ chậm: 2711 W64D85L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win doc1vo2 (2689) ong_trum (2521) 74S
2 win doc1vo2 (2672) Kim_Tra (2417) 29S
3 draw doc1vo2 (2674) DocMa (2633) 85S
4 win doc1vo2 (2653) CuuVyHo (2475) 51S
5 win doc1vo2 (2622) Gaigiangho (2621) 31S
6 win doc1vo2 (2598) HaoVu (2482) 87S
7 draw doc1vo2 (2599) suphutaixuat (2580) 80S
8 win doc1vo2 (2564) le_Vinh (2629) 61S
9 win hoahongden (2579) doc1vo2 (2530) 51S
10 draw hoahongden (2582) doc1vo2 (2527) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doc1vo2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames