doatmenhky
Cờ nhanh: 1684 W30580D486L14935
Cờ chậm: 1556 W15D2L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yl_chooi (1431) doatmenhky (1676) 1F
2 win printemps (1420) doatmenhky (1668) 13F
3 lose buivanghb (1462) doatmenhky (1690) 25F
4 win MarkMan (1434) doatmenhky (1682) 19F
5 lose thuytranphan (1624) doatmenhky (1719) 23F
6 win simitran41 (1496) doatmenhky (1710) 16F
7 win ppkhang (1467) doatmenhky (1701) 20F
8 win doatmenhky (1692) ccwin54 (1456) 49F
9 win ccwin54 (1465) doatmenhky (1683) 45F
10 win tieu2000 (1425) doatmenhky (1675) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doatmenhky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames