do_den
Cờ nhanh: 1513 W2D0L1
Cờ chậm: 2041 W101D24L55)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose do_den (2073) vicoma (2057) 20S
2 win krasi1 (2145) do_den (2035) 31S
3 win thieukhac (2191) do_den (2014) 31S
4 win do_den (1992) thieukhac (2213) 28S
5 win Adrian (1967) do_den (1977) 19S
6 win camhong6789 (2000) do_den (1960) 24S
7 win do_den (1944) kypvt (1966) 24S
8 win kypvt (1983) do_den (1927) 30S
9 win camhong6789 (2041) do_den (1907) 14S
10 win ketui511 (1940) do_den (1890) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by do_den, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames