dmphu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1978 W4545D1284L4279)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kenykeny (2020) dmphu (1961) 58S
2 win tammap (2020) dmphu (1943) 43S
3 win dmphu (1931) tongseng (1812) 44S
4 lose tongseng (1792) dmphu (1951) 23S
5 draw dmphu (1951) mtmt408 (1953) 44S
6 draw mtmt408 (1953) dmphu (1951) 83S
7 win dmphu (1940) quochung0707 (1781) 36S
8 lose quochung0707 (1760) dmphu (1961) 20S
9 win anhem123 (1845) dmphu (1949) 60S
10 lose Normal (2044) dmphu (1962) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dmphu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames