dita_kalbar
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1451 W25D3L33)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AF_AlmodaDKI (1567) dita_kalbar (1463) 24S
2 lose dita_kalbar (1474) nghecing_dki (1638) 58S
3 lose nghecing_dki (1627) dita_kalbar (1485) 20S
4 win dita_kalbar (1471) Rayan_Bdg (1429) 42S
5 win Rayan_Bdg (1444) dita_kalbar (1456) 20S
6 lose dita_kalbar (1474) tongokhgconk (1388) 42S
7 win dita_kalbar (1458) hendra_ponti (1486) 26S
8 win ming_Smg (1403) dita_kalbar (1444) 19S
9 win dita_kalbar (1429) ming_Smg (1418) 20S
10 lose cotuong48 (1627) dita_kalbar (1439) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dita_kalbar, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames