dexoixa
Cờ nhanh: 1720 W4874D258L4906
Cờ chậm: 1644 W3875D403L3809)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose as81 (1484) dexoixa (1665) 38S
2 win dexoixa (1647) emtapchoi (1717) 51S
3 win emtapchoi (1736) dexoixa (1628) 32S
4 lose langgialai (1658) dexoixa (1643) 44S
5 lose dexoixa (1652) tunam (1872) 36S
6 draw CHY (1621) dexoixa (1652) 17S
7 win rccrk (1572) dexoixa (1639) 28S
8 win dexoixa (1623) namtech06 (1651) 42S
9 lose Hieuthao2020 (1786) dexoixa (1634) 31S
10 draw dexoixa (1630) Hieuthao2020 (1790) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dexoixa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames