deloxom
Cờ nhanh: 1518 W327D44L434
Cờ chậm: 1685 W4655D1325L5364)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win deloxom (1669) bachcudi (1678) 33S
2 draw deloxom (1665) Tomchan2020 (1810) 55S
3 lose deloxom (1678) NguyenC8 (1763) 27S
4 win deloxom (1662) BigTurtle (1672) 25S
5 lose BigTurtle (1656) deloxom (1678) 35S
6 win levan75cz (1650) deloxom (1663) 28S
7 win Q_tran (1616) deloxom (1649) 33S
8 win deloxom (1634) Q_tran (1631) 22S
9 win hoadai (1589) deloxom (1619) 29S
10 win elizabeth (1602) deloxom (1604) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by deloxom, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames