dchan
Cờ nhanh: 1458 W10858D623L11062
Cờ chậm: 1856 W4763D1037L4248)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kimoanh (1799) dchan (1857) 51S
2 win dchan (1842) kimoanh (1814) 48S
3 lose QTC (1820) dchan (1859) 24S
4 win kythuso1 (1780) dchan (1845) 20S
5 win dchan (1831) kythuso1 (1794) 42S
6 lose dchan (1850) Vincent35 (1743) 34S
7 lose Vincent35 (1723) dchan (1870) 16S
8 win Bclvanphu (1751) dchan (1858) 29S
9 win dchan (1846) ThangMotLan (1727) 26S
10 win thusaigon1 (1777) dchan (1832) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dchan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames