danhnhumay
Cờ nhanh: 2027 W630D56L520
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Orn (1895) danhnhumay (2015) 40F
2 lose danhnhumay (2035) Orn (1875) 52F
3 lose ktnboy (2101) danhnhumay (2049) 28F
4 win danhnhumay (2031) ktnboy (2119) 82F
5 win danhnhumay (2018) Ansheva (1931) 66F
6 win danhnhumay (2004) Ansheva (1945) 30F
7 win bssk3 (2092) danhnhumay (1985) 43F
8 lose danhnhumay (1998) bssk3 (2079) 36F
9 lose Ultra_Instic (1863) danhnhumay (2040) 59F
10 win baocong282 (2100) danhnhumay (2044) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by danhnhumay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames