dangvanducha
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1875 W803D145L716)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dangvanducha (1891) uyenuongphao (1863) 62S
2 lose goldminer (2040) dangvanducha (1902) 30S
3 lose dangvanducha (1917) vanabc (1927) 42S
4 lose dangvanducha (1936) MinhSang (1825) 41S
5 win MinhSang (1838) dangvanducha (1923) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames