danghau64
Cờ nhanh: 1459 W0D0L3
Cờ chậm: 1463 W68D5L69)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win danghau64 (1442) hoitruong (1618) 73S
2 win thanhdao (1412) danghau64 (1427) 50S
3 win danghau64 (1411) thanhdao (1428) 28S
4 win danghau64 (1392) Quyetphan (1500) 38S
5 lose Quyetphan (1487) danghau64 (1405) 25S
6 lose gao1 (1475) danghau64 (1419) 51S
7 lose danghau64 (1432) taptapchoi (1513) 35S
8 lose trandinhba (1485) danghau64 (1446) 31S
9 win danghau64 (1431) maicony (1414) 21S
10 win maicony (1430) danghau64 (1415) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by danghau64, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames