dancado01
Cờ nhanh: 1535 W1714D133L1573
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dancado01 (1548) vothanhhoai (1638) 15F
2 win dancado01 (1527) ABCD2678 (1703) 76F
3 lose ABCD2678 (1692) dancado01 (1538) 33F
4 lose Doet (1585) dancado01 (1552) 53F
5 lose casymailoan (1588) dancado01 (1567) 67F
6 win dancado01 (1550) casymailoan (1605) 19F
7 draw fanpi (1470) dancado01 (1552) 44F
8 win dancado01 (1538) fanpi (1484) 65F
9 lose dancado01 (1558) HoBinh (1422) 26F
10 lose dancado01 (1572) atherbre (1631) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dancado01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames