dancado01
Cờ nhanh: 1615 W2917D234L2651
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dancado01 (1631) alexander (1624) 31F
2 lose leduong1974 (1660) dancado01 (1646) 52F
3 win dancado01 (1629) leduong1974 (1677) 41F
4 win dancado01 (1617) ruiroqua (1493) 51F
5 lose QuocTienND (1656) dancado01 (1632) 42F
6 win dancado01 (1615) QuocTienND (1673) 45F
7 lose Chasiubao (1598) dancado01 (1632) 27F
8 win dancado01 (1617) Chasiubao (1613) 33F
9 lose dancado01 (1634) HB6 (1597) 57F
10 lose dancado01 (1649) canhvinh37 (1673) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dancado01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames