dancado01
Cờ nhanh: 1633 W2198D169L2016
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dancado01 (1615) huunhat (1706) 90F
2 win dancado01 (1598) hankss (1640) 107F
3 lose hankss (1625) dancado01 (1613) 30F
4 lose dancado01 (1628) luckyone (1654) 37F
5 win dancado01 (1609) Teabee (1718) 99F
6 win bothimap (1596) dancado01 (1593) 64F
7 lose dancado01 (1609) bothimap (1580) 42F
8 win MongDoc (1508) dancado01 (1596) 51F
9 lose dancado01 (1615) MongDoc (1489) 31F
10 lose dalat (1559) dancado01 (1633) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dancado01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames