dan_nha_que
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1889 W3062D573L2960)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tony1981 (1909) dan_nha_que (1904) 48S
2 win dan_nha_que (1887) tony1981 (1926) 59S
3 win dan_nha_que (1874) quocthinh55 (1778) 29S
4 win quocthinh55 (1791) dan_nha_que (1861) 23S
5 win haimfc (1772) dan_nha_que (1833) 70S
6 lose dan_nha_que (1851) tonglechan (1780) 29S
7 draw tonglechan (1778) dan_nha_que (1853) 87S
8 lose dan_nha_que (1868) TuanDo (1869) 25S
9 draw TuanDo (1869) dan_nha_que (1868) 73S
10 win dan_nha_que (1852) vitcondilac (1875) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dan_nha_que, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames