damthitram
Cờ nhanh: 1569 W2216D137L2445
Cờ chậm: 1530 W14D2L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuonghanoi (1603) damthitram (1584) 32F
2 lose Robo (2340) damthitram (1587) 19F
3 lose Robo (2354) damthitram (1590) 20F
4 lose tinhtho76 (1608) damthitram (1605) 10F
5 lose hehehaha (1642) damthitram (1620) 58F
6 lose damthitram (1636) hehehaha (1626) 22F
7 lose Robo (2315) damthitram (1640) 33F
8 lose ngominhquoc (1755) damthitram (1666) 26F
9 win ngominhquoc (1797) damthitram (1624) 20F
10 lose ngominhquoc (1773) damthitram (1648) 69F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by damthitram, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames