dac1234
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1639 W3023D289L2799)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dac1234 (1656) hnv01 (1593) 36S
2 win MinhHoaN (1665) dac1234 (1640) 27S
3 lose ngbrik (1673) dac1234 (1671) 12S
4 win dac1234 (1662) Xuanquang (1422) 68S
5 lose dac1234 (1681) leanvx (1579) 22S
6 win brigidine (1756) dac1234 (1663) 62S
7 win dac1234 (1648) chimgia (1618) 25S
8 lose dac1234 (1663) HSK (1680) 27S
9 win mike7 (1633) dac1234 (1648) 49S
10 win The_MamTom (1530) dac1234 (1636) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dac1234, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames