d2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1862 W148D50L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose d2 (1879) viethung_pl (1830) 58S
2 lose viethung_pl (1812) d2 (1897) 28S
3 lose ketui511 (1943) d2 (1912) 33S
4 win d2 (1896) lakers (1902) 77S
5 win lakers (1919) d2 (1879) 9S
6 lose TuanminhP (1891) d2 (1895) 36S
7 lose d2 (1912) TuanminhP (1874) 62S
8 lose d2 (1926) aboy2018 (1846) 27S
9 lose aboy2018 (1831) d2 (1941) 50S
10 lose satthu_12345 (2002) d2 (1955) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by d2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames