cuty01
Cờ nhanh: 1510 W2648D141L3485
Cờ chậm: 1486 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuty01 (1526) Brian_Chhu (1526) 22F
2 lose jaydennguyen (1567) cuty01 (1541) 19F
3 win ning (1525) cuty01 (1526) 31F
4 lose Hsing (1564) cuty01 (1541) 23F
5 lose kth2 (1459) cuty01 (1560) 19F
6 win Xethomo (1559) cuty01 (1544) 22F
7 win casymailoan (1532) cuty01 (1528) 39F
8 win ximuoi (1490) cuty01 (1513) 22F
9 lose sony33 (1534) cuty01 (1528) 26F
10 win sixis (1595) cuty01 (1510) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cuty01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames