cubi0368
Cờ nhanh: 1943 W418D41L369
Cờ chậm: 2001 W80D9L45)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cubi0368 (1923) Hoa99 (2058) 35F
2 lose Hoa99 (2046) cubi0368 (1935) 28F
3 win cubi0368 (1906) boner (1873) 58F
4 lose boner (1835) cubi0368 (1944) 28F
5 lose kongfu2016 (1996) cubi0368 (1958) 25F
6 lose buonluon (1850) cubi0368 (1977) 38F
7 lose cubi0368 (1989) hungma (2119) 57F
8 win cubi0368 (1968) hungma (2140) 86F
9 lose cubi0368 (1979) hungma (2126) 74F
10 lose hungma (2114) cubi0368 (1991) 74F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cubi0368, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames