crazyxxx
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1645 W622D73L623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win crazyxxx (1626) sunnynguyen (1725) 21S
2 lose CHY (1631) crazyxxx (1642) 48S
3 lose VietinNL (1689) crazyxxx (1657) 33S
4 draw crazyxxx (1658) thaofg (1599) 50S
5 win Emhvi (1627) crazyxxx (1643) 124S
6 win crazyxxx (1627) TieuCaCa (1636) 8S
7 win leanvx (1600) crazyxxx (1612) 65S
8 win KienN8 (1596) crazyxxx (1596) 66S
9 lose crazyxxx (1606) lehai2508 (1792) 24S
10 lose kontum1 (1591) crazyxxx (1622) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by crazyxxx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames