covua
Cờ nhanh: 1875 W485D17L446
Cờ chậm: 2163 W127D7L65)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hanoi3 (1828) covua (1860) 24F
2 win covua (1844) Hanoi3 (1844) 25F
3 win covua (1829) cotuong1289 (1816) 47F
4 lose cotuong1289 (1799) covua (1846) 13F
5 win ha123 (1843) covua (1843) 39F
6 win covua (1829) Chandai (1789) 22F
7 win Chandai (1804) covua (1814) 29F
8 lose covua (1829) Vukhactu63 (1858) 43F
9 lose Vukhactu63 (1842) covua (1845) 67F
10 win covua (1830) duy (1810) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by covua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames