covocovan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1888 W320D16L271)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose covocovan (1908) zindocd (1767) 41S
2 win KiemSiDaTinh (1909) covocovan (1892) 29S
3 lose covocovan (1905) NguyenVanDo (1993) 21S
4 win fee (1865) covocovan (1890) 31S
5 win fee (1881) covocovan (1874) 26S
6 lose tomhi12 (1872) covocovan (1890) 49S
7 win tomhi12 (1888) covocovan (1874) 28S
8 win covocovan (1858) truong1951 (1879) 48S
9 win chiquyen888 (1718) covocovan (1846) 30S
10 win chiquyen888 (1730) covocovan (1834) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by covocovan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames