cotuong9999
Cờ nhanh: 1576 W53D2L45
Cờ chậm: 1737 W1826D216L1764)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong9999 (1720) garaoto (1784) 20S
2 lose saigon_south (1940) cotuong9999 (1729) 53S
3 win cotuong9999 (1715) quangviet42 (1677) 8S
4 win quangviet42 (1692) cotuong9999 (1700) 41S
5 win anhuy_123 (1568) cotuong9999 (1688) 41S
6 win forfun123 (1615) cotuong9999 (1674) 27S
7 lose cotuong9999 (1691) cobienhoa (1637) 40S
8 lose cobienhoa (1619) cotuong9999 (1709) 61S
9 win hu626 (1652) cotuong9999 (1695) 71S
10 lose cotuong9999 (1712) NhimBong (1656) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames