cotuong99
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 1591 W2069D537L1891)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong99 (1576) hotalo (1555) 39S
2 lose cotuong99 (1589) ctdm102 (1655) 105S
3 win cotuong99 (1578) ty2020 (1434) 41S
4 lose cotuong99 (1592) Apple1108 (1643) 31S
5 win cotuong99 (1577) RuaCT (1547) 23S
6 lose cotuong99 (1594) keypoint (1545) 86S
7 lose cotuong99 (1616) thach1972 (1386) 35S
8 win cotuong99 (1605) phong1976cc (1458) 35S
9 draw cotuong99 (1609) minhluan1717 (1468) 53S
10 lose cotuong99 (1625) thugian24h (1623) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames