cotuong69
Cờ nhanh: 1708 W6539D641L6405
Cờ chậm: 1707 W3943D699L3617)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hahung (1679) cotuong69 (1724) 23S
2 draw cotuong69 (1725) hahung (1678) 64S
3 win TamDangLe (1693) cotuong69 (1710) 52S
4 win cotuong69 (1693) Bclvanphu (1736) 46S
5 lose Bclvanphu (1721) cotuong69 (1708) 37S
6 lose Cututu (1670) cotuong69 (1725) 58S
7 win cotuong69 (1710) Cututu (1685) 14S
8 lose cotuong69 (1728) dai_nhan2007 (1658) 113S
9 lose chien_tran12 (1759) cotuong69 (1743) 21S
10 lose hung_86 (1796) cotuong69 (1757) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong69, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames