cotuong62
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2209 W217D37L145)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong62 (2190) PhongThuT (1977) 17S
2 win TuongGM (1979) cotuong62 (2170) 49S
3 lose xathienly (2231) cotuong62 (2200) 35S
4 lose cotuong62 (2231) latram (2245) 43S
5 win cotuong62 (2193) ThoiThe (2302) 65S
6 win TranQuoi (2024) cotuong62 (2170) 41S
7 lose cotuong62 (2200) Colun (2225) 38S
8 lose cotuong62 (2239) cophonui (2107) 28S
9 win Cotuonglaban (2180) cotuong62 (2209) 53S
10 lose cotuong62 (2220) hunterdang (2615) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames