cotuong123
Cờ nhanh: 1549 W5D0L2
Cờ chậm: 1943 W292D35L274)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong123 (1927) gauthancong (1952) 25S
2 win cotuong123 (1912) hoatv (1903) 38S
3 win cotuong69 (1946) cotuong123 (1895) 26S
4 win cotuong123 (1880) GAI (1869) 19S
5 win GAI (1885) cotuong123 (1864) 22S
6 win cotuong123 (1848) vuicuoi (1876) 20S
7 lose Old_Tan (1860) cotuong123 (1864) 23S
8 win HuanM (1841) cotuong123 (1849) 44S
9 win cotuong123 (1833) HuanM (1857) 37S
10 lose Kinh (1809) cotuong123 (1850) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames