cotuong1080
Cờ nhanh: 1421 W1241D42L2508
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuong1080 (1386) farsonear268 (1390) 14F
2 win farsonear268 (1407) cotuong1080 (1369) 31F
3 lose cotuong1080 (1385) nuigoi (1385) 47F
4 lose nuigoi (1369) cotuong1080 (1401) 34F
5 lose cotuong1080 (1415) vuive (1460) 43F
6 win vuive (1478) cotuong1080 (1397) 46F
7 lose Brian_Chhu (1443) cotuong1080 (1412) 46F
8 win hackbegin (1583) cotuong1080 (1366) 74F
9 lose cotuong1080 (1376) hackbegin (1573) 57F
10 lose Gamo (1419) cotuong1080 (1391) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong1080, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames