cothu_pthiet
Cờ nhanh: 1674 W18253D1094L17671
Cờ chậm: 1505 W1D1L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huebinh (1667) cothu_pthiet (1658) 28F
2 win cothu_pthiet (1644) THTN2015 (1611) 21F
3 lose richie (1675) cothu_pthiet (1659) 105F
4 lose cothu_pthiet (1675) richie (1659) 43F
5 win dinhpt (1573) cothu_pthiet (1662) 65F
6 win cothu_pthiet (1648) dinhpt (1587) 48F
7 win gadoi (1449) cothu_pthiet (1638) 29F
8 lose cothu_pthiet (1660) gadoi (1427) 42F
9 lose cothu_pthiet (1674) cCcCctest (1715) 71F
10 lose cCcCctest (1700) cothu_pthiet (1689) 78F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cothu_pthiet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames