convit
Cờ nhanh: 1741 W5611D634L7212
Cờ chậm: 1766 W241D72L267)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducluyen (1955) convit (1751) 34F
2 win Doccohanh (1716) convit (1736) 40F
3 win convit (1720) Doccohanh (1732) 25F
4 win Muacovid (1697) convit (1705) 43F
5 win convit (1689) Muacovid (1713) 34F
6 lose Tcduc (1735) convit (1704) 57F
7 lose convit (1719) Tcduc (1720) 66F
8 lose convit (1736) rongls (1681) 1F
9 win convit (1722) anhle1982 (1689) 44F
10 win convit (1707) anhle1982 (1704) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by convit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames