conthuongme
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2018 W219D8L167)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jjkt (1924) conthuongme (2005) 50S
2 win conthuongme (1991) jjkt (1938) 25S
3 win Nhincaichi (1944) conthuongme (1976) 28S
4 win conthuongme (1960) Nhincaichi (1960) 23S
5 lose ducvinh62 (1913) conthuongme (1977) 44S
6 win conthuongme (1963) ducvinh62 (1927) 14S
7 win conthuongme (1954) Vitbeoday (1742) 101S
8 lose vuicuoi (1941) conthuongme (1970) 41S
9 win conthuongme (1956) francisco (1914) 116S
10 win fantasyvn (1824) conthuongme (1944) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conthuongme, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames