congtudoan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2241 W3229D887L2872)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win congtudoan (2224) dungphamtir (2271) 43S
2 lose congtudoan (2239) dungphamtir (2256) 33S
3 lose wasay123 (2260) congtudoan (2254) 44S
4 draw congtudoan (2254) wasay123 (2260) 35S
5 win congtudoan (2223) namteo (2208) 39S
6 win congtudoan (2192) ngocthanh01 (2184) 35S
7 win nguyenthisau (2337) congtudoan (2149) 46S
8 win Quantrong (2129) congtudoan (2134) 46S
9 lose Quantrong (2112) congtudoan (2151) 81S
10 lose congtudoan (2160) cheungwcc (2395) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congtudoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames