congoc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2038 W125D16L83)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win solla (1939) congoc (2025) 57S
2 win nampt (1977) congoc (2011) 38S
3 lose cssxdongthap (2218) congoc (2031) 50S
4 lose krasi1 (2188) congoc (2055) 31S
5 draw congoc (2058) OngSao (2004) 36S
6 win congoc (2032) DucDuyTP (1941) 41S
7 win congoc (2016) ong_vua_nho (1750) 41S
8 win ricky12345 (1786) congoc (2007) 115S
9 win ricky12345 (1796) congoc (1997) 34S
10 lose HoangLeDuc (2108) congoc (2023) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames