congcan1969
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2147 W2330D255L1651)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win congcan1969 (2133) ChieuBinhDao (2079) 45S
2 win congcan1969 (2117) FinalFantasy (2137) 27S
3 lose congcan1969 (2133) FinalFantasy (2121) 34S
4 win P_M_T (1988) congcan1969 (2121) 38S
5 lose tranvietha (2030) congcan1969 (2140) 88S
6 win congcan1969 (2127) tranvietha (2043) 30S
7 lose congcan1969 (2142) nguoimoi9 (2171) 29S
8 draw triet2012 (1965) congcan1969 (2147) 117S
9 win congcan1969 (2132) DoiLaThe1168 (2107) 31S
10 lose DoiLaThe1168 (2090) congcan1969 (2149) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congcan1969, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames