congcan1969
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2336 W2761D297L1945)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congcan1969 (2358) nghiepdaubac (2137) 98S
2 win congcan1969 (2349) GietCONGSAN (2109) 33S
3 draw congcan1969 (2347) cogiaisau2 (2424) 64S
4 win Ketdang29 (2139) congcan1969 (2337) 79S
5 lose congcan1969 (2359) Ketdang29 (2117) 35S
6 win Phong_Phu (2322) congcan1969 (2344) 11S
7 lose congcan1969 (2361) Phong_Phu (2305) 32S
8 win goldstone (1756) congcan1969 (2356) 50S
9 win congcan1969 (2344) nghiepdaubac (2212) 17S
10 win congcan1969 (2333) chisiki (2171) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congcan1969, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames