comay_hen
Cờ nhanh: 1825 W124D23L118
Cờ chậm: 2002 W4919D992L5588)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win taurus9999 (2116) comay_hen (1982) 38S
2 win mike2000 (1966) comay_hen (1966) 18S
3 lose comay_hen (1982) mike2000 (1950) 91S
4 win Hai_Lua_04 (2071) comay_hen (1963) 17S
5 win Popiye (2033) comay_hen (1945) 73S
6 lose VTN03 (1909) comay_hen (1962) 38S
7 lose comay_hen (1980) VTN03 (1891) 35S
8 win any0time (1961) comay_hen (1965) 24S
9 lose comay_hen (1982) any0time (1944) 33S
10 win NHKH (2015) comay_hen (1965) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by comay_hen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames