comay_hen
Cờ nhanh: 1889 W130D24L120
Cờ chậm: 1947 W5458D1057L6098)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngovanco1 (1922) comay_hen (1932) 39S
2 win comay_hen (1916) ngovanco1 (1938) 37S
3 draw comay_hen (1915) mokhungwai (1949) 45S
4 lose mokhungwai (1934) comay_hen (1930) 79S
5 lose Denuisonla (1945) comay_hen (1946) 4S
6 win Quangminhtu (2065) comay_hen (1926) 28S
7 lose comay_hen (1937) Chess (2076) 36S
8 lose TombRaider (1939) comay_hen (1953) 59S
9 draw comay_hen (1954) hienc3 (1903) 4S
10 win hienc3 (1918) comay_hen (1939) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by comay_hen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames