coichungthua
Cờ nhanh: 1851 W28D1L4
Cờ chậm: 2426 W56D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win coichungthua (1835) eddie2828 (1861) 26F
2 lose themthit_cho (2574) coichungthua (2450) 47S
3 draw coichungthua (1835) kyduyen9999 (1809) 58F
4 win hainam42 (1721) coichungthua (1823) 31F
5 win funn6 (1732) coichungthua (1810) 21F
6 win coichungthua (1798) cafequadem (1674) 31F
7 win coichungthua (1784) funn6 (1744) 38F
8 lose DaiTyCaiThe (1944) coichungthua (1795) 62F
9 lose newvtv (1768) coichungthua (1812) 69F
10 win kieuoanh_03 (1828) coichungthua (1795) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by coichungthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames