cocom77
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1760 W812D56L729)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cocom77 (1776) thuyho (1744) 34S
2 win thuyho (1760) cocom77 (1760) 50S
3 win ngocbinh0212 (1642) cocom77 (1748) 26S
4 win ngocbinh0212 (1655) cocom77 (1735) 28S
5 lose cocom77 (1755) tunam (1593) 67S
6 lose cocom77 (1776) MINHHOANGLE4 (1588) 31S
7 win MINHHOANGLE4 (1599) cocom77 (1765) 27S
8 lose loccong (1941) cocom77 (1776) 42S
9 win backhanh50 (1655) cocom77 (1764) 43S
10 lose cocom77 (1780) tanphong (1748) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cocom77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames