cochui
Cờ nhanh: 1576 W7D0L2
Cờ chậm: 1643 W1131D619L1266)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cochui (1671) hehehaha (1723) 71S
2 win cochui (1634) ElyNguyen (1731) 15S
3 lose SumoHieu (1901) cochui (1651) 30S
4 lose lethien_150 (1610) cochui (1687) 39S
5 lose binladin (1715) cochui (1719) 33S
6 win roman (1827) cochui (1704) 104S
7 lose daopho (1651) cochui (1741) 32S
8 draw cochui (1738) MIT2004 (1799) 29S
9 win cochui (1702) Thethao72 (1778) 111S
10 win cochui (1661) hehehaha (1821) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cochui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames