cochui
Cờ nhanh: 1576 W7D0L2
Cờ chậm: 1708 W1546D837L1730)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gap_la_chet (1640) cochui (1746) 18S
2 draw toixinthua (1852) cochui (1740) 17S
3 lose PT_C (1736) cochui (1774) 18S
4 lose noobOO (1897) cochui (1800) 37S
5 win toixinthua (1902) cochui (1760) 32S
6 lose cochui (1779) khach (1989) 39S
7 win kythutuhai (1968) cochui (1734) 23S
8 draw kythutuhai (1982) cochui (1720) 19S
9 win chicago04 (2033) cochui (1669) 4S
10 lose tranfill1 (1899) cochui (1688) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cochui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames