cochui
Cờ nhanh: 1576 W7D0L2
Cờ chậm: 1954 W1809D955L1970)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thaychuan (1857) cochui (1994) 26S
2 lose vidolaem (1886) cochui (2034) 25S
3 lose cochui (2082) ad (1783) 48S
4 win thuanmy_bavi (1935) cochui (2058) 45S
5 lose cochui (2093) khiemli (2031) 29S
6 lose cochui (2121) AQxudong (2182) 32S
7 draw AQxudong (2186) cochui (2117) 11S
8 lose cochui (2153) TuongGM (2087) 38S
9 lose cochui (2187) vanhienct2 (2144) 14S
10 lose tranhaiTQ (2025) cochui (2230) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cochui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames