cobui
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1564 W342D31L346)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cobui (1577) phampham (1648) 27S
2 lose codinhvu (1594) cobui (1592) 49S
3 win cobui (1575) codinhvu (1611) 18S
4 lose Bella15 (1562) cobui (1591) 21S
5 win cobui (1575) Bella15 (1578) 29S
6 lose cobui (1589) nvd (1634) 20S
7 lose not2good (1599) cobui (1605) 73S
8 win cobui (1589) not2good (1615) 37S
9 lose cobui (1603) henco (1637) 43S
10 lose cobui (1625) quangkhoidin (1415) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cobui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames