co_thanhhoa
Cờ nhanh: 2021 W9432D1776L9587
Cờ chậm: 1481 W12D3L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose caesars (1957) co_thanhhoa (2039) 33F
2 lose co_thanhhoa (2058) caesars (1938) 126F
3 lose co_thanhhoa (2073) Danhco_79 (2096) 20F
4 lose hawk22 (2244) co_thanhhoa (2084) 82F
5 lose co_thanhhoa (2103) dangthanh72 (1979) 62F
6 win co_thanhhoa (2090) dangthanh72 (1992) 62F
7 win co_thanhhoa (2081) hoahaunghia (1841) 64F
8 draw co_thanhhoa (2086) hanoi15 (1905) 110F
9 win co_thanhhoa (2069) vitcoi (2117) 36F
10 win vitcoi (2135) co_thanhhoa (2051) 70F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by co_thanhhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames