co_que
Cờ nhanh: 2075 W96D3L69
Cờ chậm: 2285 W129D19L89)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win co_que (2052) Song_Xa (2244) 23F
2 win co_que (2014) duyhai_gl (2121) 30F
3 win co_que (1987) NewHouse (1920) 24F
4 win co_que (1947) ductot (2089) 27F
5 win co_que (1908) COBEC (2034) 22F
6 win nghaiquang (1952) co_que (1891) 49F
7 win afwong (1873) co_que (1889) 20F
8 win afwong (1889) co_que (1873) 15F
9 lose co_que (1889) Frankfurt_aM (1888) 46F
10 win Frankfurt_aM (1905) co_que (1872) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by co_que, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames