co_ghien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1740 W546D83L550)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Xuanky (1859) co_ghien (1752) 43S
2 lose co_ghien (1765) Xuanky (1846) 19S
3 win co_ghien (1751) NguyenThM (1689) 16S
4 win VTN03 (1810) co_ghien (1733) 47S
5 lose co_ghien (1747) VTN03 (1796) 38S
6 win tragl2002_82 (1665) co_ghien (1734) 45S
7 lose co_ghien (1746) terrylee (1873) 43S
8 lose Thoj (1886) co_ghien (1758) 34S
9 win co_ghien (1739) Xuanky (1839) 27S
10 win Xuanky (1859) co_ghien (1719) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by co_ghien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames