coSay
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W427D241L428)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thuacungvui1 (1825) coSay (1896) 37S
2 draw thuacungvui1 (1823) coSay (1898) 33S
3 lose macdinhthang (1798) coSay (1917) 15S
4 lose SangTao (1751) coSay (1938) 27S
5 lose macdinhthang (1777) coSay (1959) 19S
6 lose y2008 (1971) coSay (1975) 33S
7 lose Nu_kythu (2012) coSay (1990) 37S
8 lose Chiutuong53 (2081) coSay (2003) 22S
9 lose kimoanh85 (2135) coSay (2015) 28S
10 lose kimoanh85 (2122) coSay (2028) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by coSay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames