cn1830
Cờ nhanh: 2125 W82D18L61
Cờ chậm: 2288 W2741D1160L2101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thanhvinhvne (2110) cn1830 (2332) 49S
2 draw Vosi (2070) cn1830 (2347) 129S
3 lose Kythukinhbac (2104) cn1830 (2395) 17S
4 win HoangLeDuc (2166) cn1830 (2376) 34S
5 draw le_binh85 (2311) cn1830 (2114) 70F
6 lose Jeans (2200) cn1830 (2420) 41S
7 win MaHoi (2161) cn1830 (2402) 68S
8 win congtudoan (2188) cn1830 (2382) 20S
9 lose HoangLeDuc (2127) cn1830 (2430) 34S
10 win HoangLeDuc (2143) cn1830 (2414) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames