cn1830
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2094 W1008D436L768)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cochui (2100) cn1830 (2060) 41S
2 lose HoTran9535 (2310) cn1830 (2078) 23S
3 lose Annam1 (2069) cn1830 (2112) 31S
4 draw cn1830 (2114) theeagle_usa (2072) 39S
5 win Du (2226) cn1830 (2073) 42S
6 win HarrisN (2003) cn1830 (2044) 45S
7 lose DeTam_VNCH (2270) cn1830 (2063) 30S
8 win cn1830 (2034) Mubai (1989) 82S
9 win step1p (1866) cn1830 (2011) 38S
10 lose badboy2006vn (1957) cn1830 (2048) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames