cn1830
Cờ nhanh: 2213 W81D16L57
Cờ chậm: 2222 W1988D854L1543)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chantrau (2042) cn1830 (2200) 66S
2 draw cn1830 (2204) HDnh (2131) 149S
3 lose NoikhongSW (2122) cn1830 (2243) 23S
4 win Bilo (2120) cn1830 (2217) 39S
5 lose denver2018 (2238) cn1830 (2249) 50S
6 win cn1830 (2220) Bond0007 (2180) 32S
7 lose Bond0007 (2210) cn1830 (2254) 24S
8 draw GuomXua (2295) cn1830 (2252) 14S
9 lose cn1830 (2295) laolao972 (2105) 41S
10 win cn1830 (2259) HoangLeDuc (2334) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames