cn1830
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2164 W1111D477L841)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2425) cn1830 (2182) 35S
2 lose baokhanh99 (2074) cn1830 (2222) 29S
3 draw trungtrung (2328) cn1830 (2216) 11S
4 lose cn1830 (2254) lamhan (2149) 31S
5 lose cn1830 (2292) Du0906 (2182) 12S
6 win cn1830 (2272) anhcathanh (2068) 54S
7 lose anhphieulang (2405) cn1830 (2297) 22S
8 draw sodo (2098) cn1830 (2309) 46S
9 win chochieudit (2119) cn1830 (2287) 29S
10 lose muatoisang (2169) cn1830 (2328) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames