cn1830
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2162 W858D369L645)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DaiKieu (2215) cn1830 (2192) 38S
2 lose cn1830 (2223) Chaubaria (2226) 28S
3 win Hoacakh (2223) cn1830 (2189) 24S
4 lose phuquyhn (2064) cn1830 (2230) 26S
5 lose Linh__Trang (2075) cn1830 (2273) 27S
6 win vanhoai (2011) cn1830 (2256) 43S
7 lose vanhoai (1996) cn1830 (2304) 22S
8 lose Caliusa (1952) cn1830 (2356) 39S
9 draw dungthu1 (2282) cn1830 (2360) 31S
10 win cn1830 (2334) Wander9s (2247) 97S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames