cn1830
Cờ nhanh: 2260 W81D16L56
Cờ chậm: 2257 W1806D760L1393)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TuongGM (2270) cn1830 (2257) 54S
2 draw Kiem_Vo_Anh (2268) cn1830 (2257) 32S
3 win cotuong62 (2273) cn1830 (2222) 41S
4 lose cn1830 (2258) TuongGM (2178) 38S
5 win Cuuuoc (2106) cn1830 (2234) 73S
6 draw Phoenixdang (2083) cn1830 (2243) 15S
7 win cn1830 (2217) thanhducqn (2134) 49S
8 lose cn1830 (2254) cophonui (2159) 18S
9 win TuongGM (2073) cn1830 (2232) 52S
10 lose cn1830 (2277) trungtrung (2041) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames