cn1830
Cờ nhanh: 1955 W368D66L315
Cờ chậm: 2308 W2954D1228L2249)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhuk (2079) cn1830 (1981) 33F
2 lose cn1830 (2017) cotuong1289 (1945) 26F
3 lose cn1830 (2055) tranhaiTQ (1947) 5F
4 win cn1830 (2027) tranhaiTQ (1975) 19F
5 win cn1830 (1994) Lenh_Moc_Mat (2025) 13F
6 lose xx81 (2078) cn1830 (2022) 68F
7 lose duckiller11 (2104) cn1830 (2050) 31F
8 win yonghua456 (1796) cn1830 (2032) 34F
9 lose cn1830 (2062) Donghuong (2087) 29F
10 lose trinhuk (2088) cn1830 (2094) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cn1830, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames