cmt1911
Cờ nhanh: 1719 W11D0L3
Cờ chậm: 1774 W62D8L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cxa (1755) cmt1911 (1791) 24S
2 lose denho9 (1737) cmt1911 (1734) 29F
3 lose sauhoa (1692) cmt1911 (1751) 43F
4 win cmt1911 (1736) sauhoa (1707) 20F
5 win sauhoa (1723) cmt1911 (1720) 18F
6 win cmt1911 (1696) Binh57 (1572) 43F
7 win Binh57 (1599) cmt1911 (1669) 54F
8 lose cmt1911 (1709) Binh57 (1559) 26F
9 win Binh57 (1584) cmt1911 (1684) 62F
10 win cmt1911 (1655) Binh57 (1613) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cmt1911, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames