chungle
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2150 W1980D579L2111)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trum_San_Ga (2139) chungle (2166) 31S
2 win chungle (2150) Trum_San_Ga (2155) 20S
3 lose Vanduc (2131) chungle (2167) 31S
4 win chungle (2153) Qiufo (2088) 53S
5 lose chungle (2167) ThangH9 (2207) 28S
6 lose chungle (2179) saksou99 (2298) 19S
7 lose chungle (2192) saksou99 (2285) 36S
8 lose bachvy00 (2164) chungle (2209) 22S
9 lose chungle (2224) zcj (2244) 34S
10 win zcj (2261) chungle (2207) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chungle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames