choivui12345
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1910 W3948D737L3894)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fops (1724) choivui12345 (1888) 24S
2 lose quehuongvn (1819) choivui12345 (1906) 7S
3 win Fiercetiger1 (1809) choivui12345 (1893) 3S
4 lose choivui12345 (1904) davidjchen (2051) 35S
5 lose choivui12345 (1916) tu_hung (2024) 4S
6 lose tu_hung (2011) choivui12345 (1929) 20S
7 win choivui12345 (1913) Nghiem1984 (1919) 26S
8 draw Nghiem1984 (1919) choivui12345 (1913) 32S
9 win choivui12345 (1897) vosang (1914) 41S
10 lose vosang (1898) choivui12345 (1913) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choivui12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames