choikhongban
Cờ nhanh: 1637 W60D1L45
Cờ chậm: 2084 W8502D1353L6575)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VinhQ123 (1921) choikhongban (2073) 42S
2 win choikhongban (2061) VinhQ123 (1933) 51S
3 win warrior46 (1934) choikhongban (2036) 56S
4 win hung50 (1841) choikhongban (2026) 59S
5 win hung50 (1852) choikhongban (2015) 21S
6 lose vuong81 (2088) choikhongban (2029) 40S
7 lose huylink (2021) choikhongban (2045) 27S
8 win choikhongban (2025) ThapdienMP (2185) 54S
9 win chuminh (2153) choikhongban (2005) 88S
10 lose choikhongban (2024) tun (1901) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choikhongban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames