choidehochoi
Cờ nhanh: 1417 W72D2L101
Cờ chậm: 1492 W217D8L225)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choidehochoi (1510) Leilanni (1428) 37S
2 lose Leilanni (1409) choidehochoi (1529) 26S
3 win choidehochoi (1514) vivou (1500) 18S
4 lose choidehochoi (1528) Alex_lvl (1572) 22S
5 lose Alex_lvl (1557) choidehochoi (1543) 63S
6 win cubuchoico (1438) choidehochoi (1377) 36F
7 win choidehochoi (1360) Loongtoong (1405) 19F
8 lose choidehochoi (1375) Loongtoong (1390) 37F
9 lose choidehochoi (1391) namcam666 (1367) 26F
10 lose namcam666 (1350) choidehochoi (1408) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choidehochoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames