choicocovid
Cờ nhanh: 1547 W301D8L291
Cờ chậm: 1963 W278D22L223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuongVungVen (1503) choicocovid (1564) 37F
2 win choicocovid (1549) TuongVungVen (1518) 28F
3 lose thiendinh (1643) choicocovid (1562) 17F
4 lose choicocovid (1576) thiendinh (1629) 28F
5 win Conquer2912 (1578) choicocovid (1560) 51F
6 lose choicocovid (1576) Conquer2912 (1562) 25F
7 lose choicocovid (1587) kev123 (1723) 69F
8 lose kev123 (1711) choicocovid (1599) 34F
9 lose choicocovid (1611) jmarcel (1728) 20F
10 lose jmarcel (1715) choicocovid (1624) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choicocovid, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames