choico5
Cờ nhanh: 1827 W1355D88L1712
Cờ chậm: 2087 W98D18L102)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thanhdat2020 (1828) choico5 (1843) 39F
2 win taitile (1968) choico5 (1823) 19F
3 win choico5 (1806) Gwk (1864) 34F
4 lose Gwk (1849) choico5 (1821) 57F
5 lose paul73 (1843) choico5 (1836) 41F
6 lose lygiahan (1841) choico5 (1852) 25F
7 win Lexus (1816) choico5 (1837) 32F
8 win BabyPiggy (1820) choico5 (1822) 32F
9 win choico5 (1806) BabyPiggy (1836) 26F
10 lose jeremytoh (1845) choico5 (1821) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choico5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames